Mit CV

Uddannelser

Professionel Hundeinstruktør, DDI - 2010

 • Hunden oprindelse og adfærd
 • Hundens kropssprog
 • Adfærdsstudie
 • Indlæringspsykologi
 • Klikkertræning
 • Problemadfærd
 • Racekendskab
 • Sygdomme/pleje
 • Førstehjælp
 • Kommunikation
 • Selvstudie
 • Holdundervisning
 • Udarbejdelse af træningsprogrammer
 • Praktisk træning af egen hund

 

Professionel Dyreadfærdsspecialist, DDI - 2013

Uddannelse på kandidatniveau

 

 • Etologi
 • Kynologi
 • Evolutionslære
 • Indlæringspsykologi
 • Kropssprog
 • Arts lære
 • Racekendskab
 • Adfærdsstudier
 • Problemadfærd
 • Patologisk adfærd
 • Adfærdsbehandling
 • Journalføring
 • Kommunikation
 • Selvstudie
 • Træningsprogrammer
 • Kynologi praktiske prøver: 1,2,3,4
 • Træning og eksamination med andet dyr: Cuni og caves
 • Speciale aflevering og forsvar


Seminarer

 • 2011 - Kantarel søg, Dansk Dyreinstitut
 • 2012 - Bird Welfare & Behavior, København ZOO
 • 2013 - Turid Rugaas, DogWise - Årsager til problemadfærd og problemløsninger
 • 2013 - BATTing 1000, DogWise - Reactivity (Fear, Frustration) Grisha Stewart
 • 2014 - Førstehjælp til dyr, Firstaid RED-liv
 • 2014 - Hundeholderuddannelse, Dansk Racehunde Union
 • 2014 - Kropskontrol for hunde, Hundens Hus
 • 2014 - Anders Hallgren, Fairdog - Farlige hunde
 • 2015 - Hund & Kat imellem, DogWise

© Copyright. All Rights Reserved.

Icons made by Freepik  www.flaticon.com  CC 3.0 BY